Štampa
Нравится

2

 

Dokumenta možete preuzeti OVDJE

Lica čije se matične knjige vode u Opštini Berkovići, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, dobijati putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici www.opstinaberkovici.com  Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

 Zahtjev za izdavanje dokumenata

 

   Važna napomena

Uputno je prije uplate tražiti provjeru da li se traženi podaci vode u evidenciji.
Provjeru možete izvršiti u matičnoj službi Opštine Berkovići na email:
virtuelnimaticarberkovici@gmail.com

 

Šta je potrebno priložiti uz zahtjev?


Uz zahtjev je neophodno priložiti kopiju, odnosno skenirani identifikacioni dokument (pasoš, lična karta), kopiju, odnosno skenirani dokaz o uplati na ime opštinske administrativne takse i troškova dostave-poštarine.

 

Instrukcije za uplatu
Uplate iz Federacije BiH: vrši se uplata na ž-račun opštine Berkovići, na ime opštinske administrativne takse 3,00 KM po jednom obrazcu za obični obazac, 5,00 KM po jednom obrazcu za internacionalni obrazacDokument PDF(preuzmite ovdje), 3,10 KM na ime troškova dostave-poštarine.Dokument PDF (preuzmite ovdje)

Uplate iz inostranstva: vrši se uplata u eurima na devizni račun opštine Berkovići, na ime opštinske  administrativne takse, koja po kursu odgovara iznosu od: 3,00 KM po jednom obrazcu za obični obrazac, 5,00 KM po jednom obrazcu za međunarodni obrazac, 8,50 KM na ime troškova dostave-poštarine.Dokument PDF za opštinsku taksu(preuzmite ovdje).


Žiro računi opštine Berkovići i instrukcije za uplatu opštinske  administrativne takse i troškova dostave-poštarine nalaze se na našoj internet stranici ovdje

 

.:: ONLINE ZAHTJEV VIRTUELNI MATIČAR ::.

 

Važna napomena


Zahtjev mogu podnijeti: lica na koja se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac - član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.111/09 i 43/13).
Uz zahtjev priložiti uplatnice kao dokaz o uplaćenoj taksi (za izvod iz matične knjige ili uvjerenje 3.00 KM, za internacionalni izvod 5,00 KM) i uplatnicu kao dokaz o uplaćenim troškovima dostave-poštarina ( 3,10 KM Federacija BiH, 8,50 KM inostranstvo).
Zahtjeve kod kojih nisu popunjeni lični podaci za osobu za koju se traži izvod iz matične knjige ili uvjerenje nećemo uzimati u rad.


Sve gore tražene dokumente poslati na adresu
OPŠTINA BERKOVIĆI
MATIČNA SLUŽBA


POGINULIH BORACA OTADŽBINSKOG RATA BB

88363 BERKOVIĆI
ili elektronskim putem na 
virtuelnimaticarberkovici@gmail.com

 

Virtuelni Matičar