О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Štampa
Нравится

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  у складу са Уредбом о регистрацији ПГ, позива сва регистрована пољопривредна газдинства да до 15. маја текуће године изврше обавезу редовног годишњег ажурирања података о усјевима/засадима и сточном фонду у текућој години.

Untitled 5

 

Поред ажурирања података пољопривредна газдинства имају обавезу да пријаве доприносе за пензионо и здравствено осигурање као и да уплате накнаду за противградну заштиту за 2019. годину.

 

Газдинства која у прописаном  року не буду извршила ажурирање података, пријавила доприносе и уплатила накнаду за противградну заштиту добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника, што значи да неће моћи остварити било каква права по основу Правилника  до краја текуће године.

 

Ажурирање података се врши у пословници АПИФ-а.

 

Пријава доприноса и oбрачун за уплату противградне заштите се врши у Пореској управи Републике Српске, подручна јединица Љубиње, канцеларија Берковићи, за противградну заштиту до 10. марта, а за доприносе до 31.марта  2020. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ