Produžen rok za plaćanje regresiranog đubriva

Štampa
Нравится

VLADA REPUBLIKE SRPSKE, NA 103.SJEDNICI ODRŽANOJ 21.02.2013.GOD. DONOSI

ZAKLJUČAK

ZADUŽUJE SE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za agrarna plaćanja ,

da izvrše obračun  i plaćanje dodatnog iznosa regresa od 10% za preuzeto regresirano mineralno

NPK      đubrivo ,

distribuirano za potrebe proljetne sjetve 2012.godine.


 

ZADUŽUJE SE Javno preduzeće Robne rezerve RS a.d. Banja Luka da:

-produži rok za plaćanje obaveza korisnicima podsticajnih sredstava po osnovu preuzetog regresiranog

mineralnog đubriva,

distribuiranog za potrebe proljetne sjetve u 2012.god. do  01.10.2013.godine.

-dostavi korigovane umanjene fakture svim korisnicima koji su preuzeli regresirano mineralno đubrivo,

distribuirano za potrebe proljetne sjetve u 2012.god., sa rokom plaćanja do 01.10.2013.god.

OPŠTINA BERKOVIĆI,

Referat za poljoprivredu

Dana:01.04.2013.god.

Produžen rok za plaćanje regresiranog đubriva