O B A V J E Š T E NJ E ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Štampa
Нравится

PLANOM KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI ZA 2012.GOD.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS, IZDVOJILO JE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA  REGRESIRANJE MINERALNOG NPK ĐUBRIVA.


 

PRAVO NA PREUZIMANJE REGRESIRANOG NPK    ĐUBRIVA ĆE MOĆI OSTVARITI REGISTROVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI ZA PLANIRANE POVRŠINE ZA SJETVU/SADNJU POLJOPRIVREDNIH KULTURA U PROLJETNOJ SJETVI 2012.GOD. I ZA POVRŠINE VOĆNJAKA/VINOGRADA ZA ODRŽAVANJE.

MINIMALNE POVRŠINE ZA PRIJAVU PLANIRANE SJETVE/SADNJE SU:

-1 HA ZA JARA ŽITA- ( ZBIRNO: PŠENICA,JEČAM,ZOB,TRITIKALE)

-1 HA ZA KUKURUZ

-1 HA ZA ULJARICE – ( ZBIRNO: SOJA,SUNCOKRET)

-1 HA ZA KRMNO BILJE

- 0,5 HA ZA AROMATIČNO I LJEKOVITO BILJE

- 0,5 HA ZA DUVAN

- 0,5 HA ZA POVRĆE

- 1 HA ZA ODRŽAVANJE VOĆNJAKA/VINOGRADA

MPŠVRS ĆE SUFINANSIRATI ( REGRESIRATI) 25% OD UKUPNE CIJENE PO KG PREUZETOG NPK  ĐUBRIVA .

PRILIKOM ODOBRAVANJA PREUZIMANJA REGRESIRANOG MINERALNOG NPK ĐUBRIVA, IZ OBRAČUNA ĆE BITI ISKLJUČENI SVI KORISNICI KOJI, ZAKLJUČNO SA  15.03.2012.GOD. NISU ISPUNILI OBAVEZE PO OSNOVU PRISPJELIH DUGOVANJA PREMA REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE I MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE.

ROK ZA ZAPRIMANJE IZJAVA JE OD 24.02.2012.-ZAKLJUČNO SA 12.03.2012.GOD. IZJAVE SE PREUZIMAJU I  PODNOSE U PISARNI OPŠTINE UZ  LIČNU KARTU.

ROK ZA PLAĆANJE ZADUŽENJA ZA PREUZETO REGRESIRANO MINERALNO NPK ĐUBRIVO JE 15.11.2012.GODINE.

OPŠTINA BERKOVIĆI

REFERAT ZA POLJOPRIVREDU                                                                  DANA:24.02.2012.GOD.

O B A V J E Š T E NJ E   ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE