УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Štampa
Нравится

Скупштина општине Берковићи је на 10. редовном засиједању 29.12.2017. године усвојила Приједлог буџета општине Берковићи за 2018. годину у укупном износу  1.388.000 КМ.

IMG 0702

Буџетом су између осталог предвиђена средства за пројекте из области пољопривреде (наводњавање пољопривредних површина), накнаде за свако новорђено дијете у износу од 1.000КМ, стипендије за ученике средње школе у Берковићима као и инфраструктурни пројекти (уређење платоа испред саборног храма у Берковићима, санација храма на Горици, санација омладинског дома на Хргуду, завршетак хидрантске мреже у Дому здравља, санација клизишта на путу Ходово-Дабрица, санација локалних асфалтних путева и друго).

На скупштини су усвојени и Приједлог  ребаланса буџета за 2017. годину;, Програм рада СО-е Берковићи за 2018. годину; Програм утрошка средстава од концесионих накнада, водних накнада и накнда за финансирањезаштите од пожара за 2018. годину; Програм заједничке комуналне потрошње за 2018.годину као и Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на територији општине Берковићи за 2018. годину, Одлука о одређивању зона на територији општине Берковићи за утврђивање пореза на непокретности и Одлука о висини просјечне тржишне цијене квадратног метра непокретности као основице за утврђивање пореза на непокретности за 2018. годину на територији општине Берковићи.

Скупштина је донијела и одлуку о распивању јавног конкурса за избор и именовање три члана  Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић“Света новомученица Милица-дете“  Берковићи и Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Берковићи.

Донешене су и друге одлуке.

 

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ ЗА 2018. ГОДИНУ