Izvještaj sa osme redovne sjednice

Štampa
Нравится

Dana 24.12. 2013. godine  održana je osma  redovna  sjednica  SO-e Berkovići . Sjednica  je počela sa radom  u 10.00 časova, a ista je završena  oko 12.,30 časova

Sjednici SO-e  je prisustvovalo  12 odbornika .

Predloženi  dnevni red  koji je utvrdio  kolegij SO-e Berkovići  na sjednici održanoj dana 17.12. 2013. godine  je usvojen od strane  odbornika SO-e Berkovići .

Skupština opštine  je usvojila zapisnik  sa druge  vanredne  sjednice SO-e Berkovići , kao i izvještaj  o tromjesečnom  ostvarenju Programa rada  SO-e Berkovići  i realizaciju Odluka , Rješenja i Zaključaka   sa sedme  redovne sjednice i druge vanredne sjednice SO-e Berkovići .

Usvojen je Program rada  SO-e Berkovići za 2014. godinu sa neznatnim izmjenama .

Odbornici SO-e Berkovići  su usvojili  Prijedlog Budžeta  opštine Berkovići  , gdje ukupna  budžetska  sredstva  iznose 1.110.315,00KM .Poreski  prihodi planirani  su u iznosu 859.000,00KM  neporeski prihodi u iznosu  od 131 .315,00KM  transferi između  budžetskih jedinica  u iznosu od 75.000,00KM  i primici  za nefinansijsku imovinu u iznosu  od 45.000,00KM.

Ukupna  budžetska potrošnja iznosi 1.110.315,00KM

Rashodi za lična  primanja  iznose 551.765,00KM  rashodi po osnovu   korištenja roba i usluga  iznose 190.550,00KM  , rashodi finansiranja  i drugi finansijski troškovi iznose 20.000,00KM, subvencije 20.000,00KM , grantovi 90.500,00KM  doznake građanima 95.000,00KM, izdaci za nefinansijsku imovinu55.500,00KM , izdaci za otplatu dugova  72.000,00KM  i budžetska rezerva  15.000,00KM .

Donešena je i Odluka o izvršenju  budžeta opštine Berkovići  za 2014 godinu

Usvojen je izvještaj  o radu Službe socijalne i dječije zaštite   za protekli period  2013. godine .Razmatran je  izvještaj  o reviziji konsolidovanog finansijskog  izvještaja za korisnike  budžeta opštine Berkovići  za period 01.01.-31.12.2012. godine , koji je u opštini Berkovići izvršila Glavna služba za reviziju

 Javnog sektora Republike Srpske.

Odbornici SO-e su usvojili Prijedlog Akcionog plana  jednakosti  i ravnopravnosti polova  opštine Berkovići  za 2014. godine.

Na osmom redovnom skupštinskom zasjedanju SO-e Berkovići je za direktora JU“Narodna biblioteka Berkovići imenovala  Kojović (Miloša) Radenko  po zanimanju  prof. filozofije  i sociologije .

U Upravni odbor  JU“Narodna biblioteka  Berkovići „  imenovani  su

  1. Milijana  Mišković , dipl.ekon.
  2. Radenka Radišić  prof. raz. nastave
  3. Drago Kundačina  , nastavnik srpskog jezika

Za  člana Opštinske  izborne komisije  opštine Berkovići  imenovana je Samardžić Milosava , dipl.ekonomista  uz pribavljene saglasnosti Centralne  izborne komisije  BiH.

U  dijelu rasprave izmjene  Regulacionog plana   stambenog naselja  u Berkovićima  donesen je zaključak

Da se od JP „ Putevi RS „ zatraži mišljenje  o mogućnosti  legalizacije  i uvrštavanja  u  izmjene regulacionog plana  stambenog naselja u Berkovićima  poslovni objekti Baćević  Slavoljub.

Donesene  su i druge Odluke  .

                                                                               Stručna  služba opštine

Izvještaj sa osme redovne sjednice