Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo Ј А В Н И К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија

Ј А В Н И К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија

El. pošta Štampa PDF

На основу члана 17. став 4. Закона о студентском стандарду ( „Службени гласник Републике Српске“ број 34/08, члана 67.Статута општине Берковићи ("Сл. Гласник општине Берковићи " 2/17), и у складу са Правилником о стипендирању број                       02-020-17/17 ,  Начелник општине Берковићи  р а с п и с у ј е 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија 

 

 I

Расписује  се конкурс за додјелу 20 ( двадесет ) стипендија  редовним студентима првог циклуса студија са подручја општине Берковићи за буџетску 2023.годину  и 1 ( једну ) стипендију за ђака одјељења  средње школе у Берковићима школске 2021.-2022. године.

 

II

На конкурсу могу учествовати кандидати који испуњавају сљедеће опште услове : 

-  Да је подносилац захтјева  држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине  са сталним  мјестом пребивалишта на подручју  општине Берковићи .

   -Да подносилац захтјева  није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи  одобрене од стране правног или физичког лица . 

-  Да је подносилац захтјева редован студент  друге и више године првог циклуса студија  на неком од државних факултета, не старији од 27 година, односно прве за ђака одјељења средње школе у Берковићима школске 2021-2022.године . 

 

III

Документа која су редовни студенти дужни доставити Конкурсној комисији за стипендију су:

- Пријаву са тачном адресом, контакт телефоном и списком приложених докумената            ( формулар преузети у пријемној канцеларији Општине Берковићи канцеларија бр.7)

- Увјерење о уписаној години студија са просјеком оцјена свих година студирања,односно потврда да је ђак одјељења,

- Фотокопија  личне карте

- Фотокопија личне карте оба родитеља

- Увјерење о пребивалишту кандидата (увјерење издато у МУП-у Републике Српске        ПС  Берковићи или пријава издата од ЦИПС-а не старија од шест мјесеци ,

- Потврда  о просјеку примања  чланова домаћинства за период задњих 6 мјесеци од објављивања конкурса, за незапослене чланове потврду од надлежног органа, за пензионере посљедни чек од пензије, за ученике и студенте потврда од надлежног органа.

- Кућна листа о заједничком домаћинству

- Изјава да студент није корисник стипендије или другог вида материјалне помоћи одобрене од стране правног или физичког лица 

- фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева

 

Поред наведених докумената, студенти без једног или оба родитеља, те дјеца  погинулих бораца ВРС, потребно је да доставе сљедеће документе :

 

  • Студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС-увјерење о погибији ужег члана породице које је издато од стране надлежног органа.,

  • Студенти без једног  или оба родитеља- изводе из матичне књиге умрлих.

Фотокопије  докумената као и изјаве морају бити овјерене код надлежног  општинског органа управе .

                                                                         IV

Комисија има право  провјерити вјеродостојност и тачност сваког достављеног документа. Ако комисија, послије провјере, утврди да достављени  подаци нису тачни или да су лажни, захтјев ће одбацити.

V

Пријаве за учешће на конкурсу, са пратећим документима из тачке III наведеног садржаја   подносе се писарници Општине Берковићи са назнаком  КОМИСИЈИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ или се шаљу поштом на адресу :                                                                                     Општина Берковићи,Ул. Погинулих бораца отаџбинског рата б.б.88363 Берковићи.

 

VI

Рок  за подношење захтјева  по овом конкурсу је петнаест дана од дана објављивања на огласној табли  и интернет страници Општине Берковићи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Студенти који студирају неки од факултета који спадају у дефицитаран кадар на подручју општине Берковићи по одлуци Начелника општине Берковићи имаће предност приликом бодовања.

 

Достављено:

1.Одјељењу за финансије, привреду и јавне дјелатности

2. Огласна табла Општине Берковићи

3. Интернет страница Општине Берковићи

4.Архива

 

  Н А Ч Е Л Н И К 

 

                                                                                    Ненад Абрамовић 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Н А Ч Е Л Н И К 

88363 Берковићи,Погинулих бораца отаџбинског рата бб

Тел:+387 59 860 -111,860 -151, 860 -099    Факс:+387 59 860-151,860-099

Е-mail:berkoviciopstina@gmail.com, nenadabramovic.nacelnik@gmail.com,WEB.www.opstinaberkovici.com

Жиро рачун број 551078-00026206-88

Број: 02-67-1/23

Датум: 16.01.2023. године

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С За додјелу студентских стипендија
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2795
mod_vvisit_counterJuce7066
mod_vvisit_counterOve nedelje2795
mod_vvisit_counterProšle nedelje61539
mod_vvisit_counterOvog mjeseca31521
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca244692
mod_vvisit_counterUkupno19999561