УПИС ДЈЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У 2020

Štampa
Нравится

КОНКУРС

ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У 2020.ГОДИНИ

Родитељи који су заинтеросовани да њихова дјеца похађају Програм предшколског васпитања и образовазовања за дјецу пред полазак у школу у 2020. години у организацији Дјечијег вртића Берковићи дужни су да до 25.10.2019. године пријаве своју дјецу у просторијама вртића.

Програм припреме за школу ће се реализовати у трајању од три мјесеца са почетком од 01.03.2020. до 31.05.2020. године, по три часа у укупном износу од 180 минута.

Програм предшколског васпитања и образивања за дјецу пред полазак у школу у 2020. години ће проводити стручна особа.

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће обезбједити средства за трошкове на уговорену накнаду за васпитаче као и средства за набавку потребног радног и дидактичког материјала 

Уз образац Пријаве коју ће родитељи попунити у Дјечијем вртићу родитељ је дужан доставити  Извод из матичне књиге рођених дјетета са ЈМБГ и број личне карте једног од родитеља дјетета и контакт телефон.

Конкурс је отворен до 25.10.2019.  године, сваким радним даном од 08:00 до 13:00 часова.

За све информације можете се обратити лично или у Дјечији вртић Берковићи или на телефон 059/860-195 у току радног времена.

Директор

Љепосава Јањош

 

УПИС ДЈЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У 2020